Araç yönlendirme sistemi, ultrasonic sensörler sayesinde araç yoğunluklarını tespit ederek sürücüleri boş yer ve bölgelere renk değiştiren ışıklar ve aktif tabelalar kullanılarak yönlendirilmesi sağlamakta. Sistem Getirisi
 • Müşteri memnuniyeti
 • Kaza riskinin minimize edilmesi
 • İşletme giderlerinde tasarruf
 • Prestij
sen
Ultrasonic Sensor – Ultrasonik Sensör
 x1 ENG
 • Installed on the ceiling of each parking space and detects vehicle
 • Range : 0.5-3.5m
 • Detection signal : Ultrasonic wave
 • Communication : RS-485
 • Controls Bay lamp & Emergency switch
 • Indication : Green and Red
 • Input power : DC 24V
TR
 • Her park alanı tavanına monte edilir
 • Aralık: 0.5-3.5m
 • Algılama sinyali: Ultrasonik dalga
 • İletişim: RS-485
 • Lamba ve Acil anahtarı kontrol eder
 • Gösterge: Yeşil ve Kırmızı
 • Çalışma Voltajı: DC 24V
 
Lamp – Lamba
 x2 ENG
 • Displays vacant space at the drive way
 • Indication : LED (Green/Red)
 • Installation : Wall mount
 • Input power : DC 24V
TR
 • Dolu / Boş alan gösterimi
 • Gösterge: LED (Yeşil / Kırmızı)
 • Montaj: Duvara montaj veya tavana
 • Çalışma Voltajı: DC 24V
 
Block Guide Display – Bölge Yönlendirme Ekranı
x3 ENG
 • Displays number of vacant spaces by the block and floor with the driving direction info.
 • Indication : LED module (module size : 200mm x 200 mm)
 • Icons : Normal, Sub compact, Disabled, Woman and driving direction arrow icon
 • Input power : AC 110 – 230V
 • Communication protocol : RS-485
TR
 • Sürüş yönü bilgilendirmesi bölgesel ve noktasal olarak boş alanların sayısını görüntüler.
 • Gösterge: LED modülü (modül boyutu: 200mm x 200 mm)
 • Simgeler: Normal, Alt kompakt, Engelli, Kadın ve sürüş yönü ok simgesine
 • Giriş gücü: AC 110 – 230V
 • İletişim protokolü: RS-485
Entrance Display Board – Giriş Bilgilendirme Ekranı
x4 ENG
 • Displays parking lot information at the entrance .
 • High bright LED module in 3 colors. (module size : 128 x 128mm)
 • Display : 20 characters in 2 lines.
 • Text downloadable from management computer
TR
 • Girişinde otopark bilgilerini görüntüler.
 • 3 renk. Yüksek parlak LED modülü. (modül boyutu: 128 x 128mm)
 • Ekran: 2 satır 20 karakter.
 • Yönetimi bilgisayardan indirilebilir metin
Guidance Communication Controller (GCC)  – Yönlendirme İletişim Kontrolörü
x5 ENG
 • Collects ultrasonic sensor data and transmits data to management computer.
 • Controls ultrasonic sensor, bay lamp, block guide display and entrance display board.
 • Communication protocol : RS-485
 • Communication ports : 5 + 1 port
 • Sensor controls : 400 sensors Max
TR
 • Ultrasonik sensör verilerini yönetim bilgisayarına iletir verileri toplar.
 • Ultrasonik sensör, lamba, blok kılavuzu ekran ve giriş ekranını kontrol eder.
 • İletişim protokolü: RS-485
 • Haberleşme portları: 5 + 1 port
 • Sensör kontrolleri: 400 sensörleri Max
Management Computer (GMC) – Yönetimi Bilgisayar (GMC)
x6 ENG
 • Monitors sub units and analyze parking status.
 • Monitors ultrasonic sensors and block guide displays.
 • Indicates parking duration of each space in different colors.
 • Real time monitoring.
 • Generates various report/statistics.
TR
 • Alt birimleri izleme ve otopark durumu analizi.
 • Ultrasonik sensör ve bölgesel yönlendirme ekranlarının izlenmesi.
 • Park alanlarının parklanma sürelerini farklı renklerde gösterilmesi.
 • Gerçek zamanlı izleme.
 • Çeşitli rapor / istatistik alımı.