LPR Unit (DLPR 10) – LPR Ünitesi
LPR  ENG
 • Recognizes plate number at the entry & exit gate.
 • IR light flashes by the loop detector signal and camera takes a picture at the same time.
 • Recognizes plate number from the picture, and the data and image are transferred to server.
 • Recognition rate is 95% or higher.
TR
 • Giriş ve Çıkış noktalarında araç plakasını okur.
 • Araç otomatik algılanarak üzerindeki IR ışıklar yakılıp araç resimlenir.
 • Resimden plaka numarasını okunur ve veri görüntü sunucusuna aktarılır.
 • Tanıma oranı % 95’den da daha yüksektir.
 
LPR based Manual Cashier Station (DLMP) – LPR tabanlı Manuel Kasiyer İstasyonu
zone  ENG
 • Fee payment processing and barrier control.
 • Calculates parking fee upon plate number recognition and displays parking fee.
 • Calculates parking fee upon reading of ticket of un-recognition and displays the parking fee.
 • Accepts payment by the credit cards. (Optional)
TR
 • Ücret ödeme ve bariyer kontrolü.
 • Plakaya bağlı olarak otopark ücretini hesaplar.
 • Otopark ücreti hesaplar ve otopark ücreti görüntüler.
 • Kredi kartları ile ödeme kabul eder. (İsteğe bağlı)
 
Electric Barrier(DEB 100) – Elektronik Bariyer
 DEB90  ENG
 • Controls vehicle’s access at entry and exit gates.
 • If any part of a car is detected under the arm by the loop detector while closing, the arm will     stop and go up immediately to prevent damage to the car.
 • If the gate arm is impacted, it drops off to avoid vehicle damage. It is easily re-attached.
 • Moving speed : 0.6-3.0 seconds (variable speed by the BLDC motor)
 • LED lights on arm provide excellent visibility to drivers at night time. (Optional)
TR
 • Kontrolü araç Giriş ve Çıkışını sağlar.
 • Bariyer kolu altında araç algılayıcı vasıtasıyla herhangi bir araç algılanırsa kol durara araca zarar gelmesini önlemekte
 • Bariyer koluna darbe alırsa araca zarar vermemek için yerinde çıkar ve kolayca tekrar yerine takılır.
 • Bariyer kol hareket hızı: 0,6-3,0 saniye (BLDC motor sayeinde değişken hız)
 • Opsiyon olarak bariyer koluna LED aydınlatma şeçeneği.
   
Un-recognition Ticket Printer – Bilet Yazıcı
 TD  ENG
 • Prints the ticket of un-recognition automatically when LPR unit fails to recognize the plate number.
 • Issues the ticket with the barcode printed including time, date, serial number and unit number.
 • Thermal printing technology adopted.
 • Can change the ticket to magnetic paper or smart card.
TR
 • Plaka okuması başarısız olursa otomatik olarak sistem tarafından bilet verilir.
 • Verilen bilet üzerinde saat, tarih, seri numarası ve birim numarası dahil basılır.
 • Termal baskı teknolojisi ile çalışır.
 • Bieti manyetik veya smart kart olarak değiştirilebilinir.
 
Graphic LED Display (DGD 500) – Grafik LED Ekran
 grafic led display ENG
 • Displays plate number or messages at the entry or exit gate.
 • Displays parking lot information and guidance message at the entry or exit gate.
 • If integrated with LPR system, it displays recognized plate number at entry gate, and displays parking fee at the exit cashier station.
 • Module size : 64mm x 64mm(Red/Green).
 • Text display : 12 characters in one line.
TR
 • Giriş ve çıkış noktalarında plaka numarasını veya mesajları gösterir.
 • Otopark girişinde ve çıkışında otopark yönlendirmesi ile ilgili bilgileri gösterir.
 • LPR sistemi ile entegre ise, giriş kapısında okunan plaka numarasını gösterir, çıkışda ise Kasiyer istasyonunda otopark ücreti gösterir.
 • Modül boyutu: 64mm x 64mm (Kırmızı / Yeşil).
 • Metin ekranı: Bir satırda 12 karakter.
Zone Computer (DZC)
 zone ENG
 • Manages and controls all local units such as entry, exit units and pay stations.
 • Collects data from each local units and generates various reports and statistics.
 • Can transmit operational setup data to each local units.
 • Displays operation status of each local units by easy icons, and makes alarm if it has troubles.
 • Can manage up to 4 separate parking lots.
TR
 • Giriş, çıkış birimleri ve ödeme istasyonları gibi tüm yerel birimler yönetir ve denetler.
 • Her birimlerinden veri toplar ve çeşitli raporlar ve istatistikler üretir.
 • Her birime operasyonel kurulum veri iletimi gönderebilir.
 • Basit simgeler ile her birimin çalışma durumunu gösterir ve sıkıntılar varsa uyarı verir.
 • 4 ayrı otoparkı yönetebilir.
     
Image Server (DIM) -
 image server ENG
 • Saves the images and plate number data in the memory which were transferred from LPR unit.
 • Provides saved image data to each local computers to each local computer such as Zone computer and Cashier station etc.
TR
 • Plaka tanıma sisteminden gelen bütün verileri hafızası üzerinde saklar.
 • Diğer istasyonlara, Kasiyer istasyonu gibi her bilgisayara kaydedilmiş görüntü verileri sunar.