Ticket Dispenser (DTD 510 ) – Bilet Makinası
TD  ENG
 • Issues hourly ticket by the button pushed, or automatically by the vehicle detection signal.
 • Encodes and prints date, time, serial number, unit number and parking lot number on ticket.
 • Interfaces with RF Card Reader and LPR system(Optional).
 • Data is encoded and duplicated in order to read information even if the ticket is damaged.
 • “Good Design” awarded by Korean Government.
TR
 • Butona basılmasıyla ya da araç algılandığında otomatik bilet verme özeliği.
 • Bilet üzerine tarih, saat, seri numarası, ünite numarası ve bilet üzerinde otopark numarasını kodlanır.
 • Opsiyonel olarak RF Kart Okuyucu ve LPR sistemi ile bütünleşme özeliği.
 • Kodlanarak basılan bilet zarar görse bile yenilene bilme özelliği.
 • Kore Hükümeti tarafından verilen “İyi Tasarım” ödülüne sahip.
 
Electric Barrier(DEB 100) – Elektronik Bariyer
 DEB90  ENG
 • Controls vehicle’s access at entry and exit gates.
 • If any part of a car is detected under the arm by the loop detector while closing, the arm will     stop and go up immediately to prevent damage to the car.
 • If the gate arm is impacted, it drops off to avoid vehicle damage. It is easily re-attached.
 • Moving speed : 0.6-3.0 seconds (variable speed by the BLDC motor)
 • LED lights on arm provide excellent visibility to drivers at night time. (Optional)
TR
 • Kontrolü araç Giriş ve Çıkışını sağlar.
 • Bariyer kolu altında araç algılayıcı vasıtasıyla herhangi bir araç algılanırsa kol durara araca zarar gelmesini önlemekte
 • Bariyer koluna darbe alırsa araca zarar vermemek için yerinde çıkar ve kolayca tekrar yerine takılır.
 • Bariyer kol hareket hızı: 0,6-3,0 saniye (BLDC motor sayeinde değişken hız)
 • Opsiyon olarak bariyer koluna LED aydınlatma şeçeneği.
 
Manual Cashier Station (DMP 510) – Manuel Ödeme İstasyonu
 manuel pay  ENG
 • Reads tickets and opens electric barrier gate upon payment.
 • Displays parking fee and process fee payment.
 • Special fee payment function such as lost ticket, prepaid and damaged tickets.
 • Interfaces with RF card reader and LPR system.(Optional)
 • Accepts credit card payment.(Optional)
TR
 • Bilet okutularak, ödemesi yapıldıktan sonra bariyer açılır.
 • Otopark ve işlem ücretlerini görüntüler.
 • Farklı işlem türlerinin tanımlama özelliği. Kayıp bilet, ön ödemeli bilet, hasarlı bilet işlemleri ve özel tarife tanımlaya bilme özelliği.
 • Opsiyonel olarak RF kart okuyucu ve LPR sistemi entegrasyon özeliği.
 • Opsiyonel olarak Kredi kartı ile ödeme Kabul etme özelliği.
   
Auto Pay Station (DAP 510) – Otomatik Ödeme İstasyonu
 amp ENG
 • Accepts fee payment in advance and helps quick exit.
 • Parking fee is displayed and accept s coins and bank notes.
 • Once the payment has been made, the ticket will be returned to the customer with payment completion code.
 • 12.1” Touch screen LCD can display Ad Video while idling.
 • Accepts credit cards and discount coupons for payment. (Optional)
TR
 • Nakit ödeme ve hızlı çıkış imkanı sağlar.
 • Otopark ücreti gösterilerek kağıt veya bozuk para ile çalışa bilme özelliği.
 • Ödeme yapıldıktan, sonra, bilet ödeme tamamlanma kodu ile müşteriye iade edilir.
 • 12.1 “Dokunmatik LCD ekran üzerinde Reklam video görüntüleyebilme özelliği.
 •  Opsiyonel olarak Kredi kartı ile ödeme için indirim kuponları kabul eder.
 
Exit Ticket Verifier (DTR 510) – Çıkış Bilet Makinası
 Ticket_Reader ENG
 • Reads paid hourly tickets and opens barrier arm.
 • Rejects unpaid tickets or tickets over grace time.
 • Once the process has been made, the ticket will be collected into the collection box with process finish code.
 • Accepts validated ticket(by the validation encoder) and opens the barrier arm.
 • Interfaces with RF card reader and LPR system. (Optional)
TR
 • Tarifesi üzerinden ödemesi yapılan biletleri okuyarak bariyeri açar.
 • Ödemesi yapılmamış ve sure aşımına tabi olan biletleri iade eder.
 • Işlemi yapıldıktan, sonra, bilet bitirme kodu ile toplama kutusu içine alınır.
 • Geçerli biletleri kabul ederek (doğrulama enkoder tarafından) bariyer kolunu açar.
 • Opsiyonel olarak RF kart okuyucu ve LPR sistemi entegrasyon özeliği.
 
Exit Credit Card Station – Kredi Kartı Çıkış İstasyonu
 exit cc ENG
 • Performs parking fee payment function and controls barrier at the exit.
 • Accepts magnetic discount coupons and credit cards in the same slot.
 • Opens the barrier gate when prepaid ticket is inserted.
 • 7” touch screen LCD display.
 • Saves labor cost in exit casher station.
TR
 • Çıkışta otopark ücreti ödeme işlevini gerçekleştirir ve bariyeri kontrol eder.
 • Aynı yuvada manyetik indirim kuponları ve kredi kartları kabul edilir.
 • ödenmiş bilet takıldığında bariyer otomatik olarak açılır.
 • 7 “dokunmatik ekran LCD ekran.
 • Çıkışta ödeme için işletme maliyetlerini düşürmeyi sağlar.
           
RF Tag Reader (DRF 400P) – RF Tag Okuyucu
 ogs ENG
 • Consists of contactless tag reader and antenna.
 • Reads long range RF Tag as a monthly card, makes vehicles access gate without opening window for tag touch.
 • Automatically reads RF Tag when vehicle is approaching and opens barrier arm.
 • One direction reading(front only).
 • Passive type with NO Battery. Semi-permanent.
TR
 • Uzaktan kart okuyucu ve antenden oluşur.
 • Uzaktan okumalı RF Taglar ile yapılan aylık abonmanların duraksamadan geçişini sağlar.
 • Otomatik olarak araç yaklaştığında sistem tarafından algılanır ve geçişine isin verilir.
 • Tek yönlü okuma (sadece ön).
 • Pasif tip pil ihtiva etmez. Yarı-kalıcı.
Zone Computer (DZC)
 zone  ENG
 • Manages and controls all local units such as entry, exit units and pay stations.
 • Collects data from each local units and generates various reports and statistics.
 • Can transmit operational setup data to each local units.
 • Displays operation status of each local units by easy icons, and makes alarm if it has troubles.
 • Can manage up to 4 separate parking lots.
TR
 • Giriş, çıkış birimleri ve ödeme istasyonları gibi tüm yerel birimler yönetir ve denetler.
 • Her birimlerinden veri toplar ve çeşitli raporlar ve istatistikler üretir.
 • Her birime operasyonel kurulum veri iletimi gönderebilir.
 • Basit simgeler ile her birimin çalışma durumunu gösterir ve sıkıntılar varsa uyarı verir.
 • 4 ayrı otoparkı yönetebilir.
 
Intelligence Communication Controller (Intelligent) – Akılı İletişim Kontrolleri
 icc  ENG
 • Communication control function between the Zone computer and local units.
 • Provides fast response to local units by the stored data in internal memory.
 • Supports stable operation of the system by the data in internal memory even when the zone computer fails. (Patented)
TR
 • Bölge bilgisayar ve yerel birimler arasındaki, haberleşme kontrol fonksiyonu.
 • Dahili bellekte saklanan verileri, local birimlere hızlı yanıt sağlar.
 • Zon bilgisayar hata verse bile dahili bellekteki verilere göre sistemin kararlı çalışmasını destekler. (Patentli)
                   
Fee Display (DFD 500) – Müşteri Göstergesi
 Fee Displayer  ENG
 • Connected to cashier station and displays the parking fee.
 • Wall mount type to show parking fee to customers.
TR
 • Kasiyer istasyonuna bağlı ve otopark ücreti gösterir.
 • Duvara montaj tipi, müşterilerin otopark ücreti görmeleri için.
Validation Encoder (DDE 510 Punch Type) – Punch Validatör
 validator ENG
 • Punch Hole Type.
 • Validations available up to 2 times.
 • Discounted value deduction when pay station reads the hole.
TR
 • Delik Tipi Punch.
 • 2 keze kadar Validasyon için kullanılabilir.
 • Ödeme istasyonu delik okur İndirimli değeri üzerinden işlem yapılır
 
Validation Encoder (DDE 510 ) – Kodlayıcı Validatör
validator  ENG
 • Encodes validation data onto the magnetic stripe to allow automatic discount at pay station.
 • Validations available in 3 types.
 • Validations available up to 2 times.
TR
 • Ödeme istasyonunda Otomatik indirim sağlamak için manyetik şerit üzerine validasyon verileri kodlar.
 • 3 tip Validasyon mevcuttur.
 • 2 keze kadar Validasyon için kullanılabilir.
 
Credit Card Server – Kredi Kart Serveri
 cc server  ENG
 • Communicates with the Clearing house(VAN) to validate and accept credit cards.
 • Manages credit card transactions and bills.
 • Communicate with Zone computer to receive transaction requests from pay stations
TR
 • Clearing house (VAN) ile iletişim kurularak Kredi kartı doğrulamak ve onay işlemini yapar.
 • Kredi kartı işlemleri ve transactionsları yönetir.
 • Zone coputer ile haberleşerek ödeme noktalarından gelen işlem isteklerini alır.
             
Master Server, DB Server, Work Station – Ana Server, DB Server, Çalışma İstasyonu
 master server  ENG
 • Master server controls and monitors up to 99 parking lots from a remote location.
 • Operation status display and remote control is supported by Work Station.
 • Lot monitoring and general management from anywhere via internet by the Web server.[Optional]
 • Depending upon the amount of data that is being processed, DB server can be set up.
TR
 • Ana sunucu kontrolü sağlar ve uzak erişim ile 99 otoparklar kadar izler.
 • Çalışma durum göstergesi ve uzaktan kontrol Çalışma İstasyonu tarafından desteklenmektedir.
 • Web sunucusu tarafından internet üzerinden izleme ve genel yönetim. [İsteğe bağlı]
 • İşlenen veri miktarına bağlı olarak, DB sunucu kurulabilir.