Sistem Getirisi
 • Araçları hızlı ve güvenli yönlendirme özeliği.
 • Sürücülerin kiosklar üzerinden otopark içerisinde nereye park etiklerini sorgulama özeliği.
 • Güvenlik fonksiyonu, Kayıtlı plaka numarası sorgulama, sürekli görüntüleme sayesinde ilave güvenlik özeliği.
 • Geriye dönük plaka ve görüntü sorgulaya bilme özeliği.k1
 
Parking Information Camera – Takip Kameraları
k2 ENG
 • 5M pixel camera.
 • Dual streaming technology.
 • One camera for 3 spaces.
 • Motion detection technology.
 • High resolution, high quality images.
TR
 • 5M piksel kamera.
 • Çift akış teknolojisi.
 • 3 araç için bir kamera.
 • Hareket algılama teknolojisi.
 • Yüksek çözünürlüklü, yüksek kaliteli görüntü.
           
Bay Lamp – Yölendirme Lambası
k3 ENG
 • Displays vacant space in 2 colors. (Red/Green)
 • Effective parking guidance.
 • Uses high bright LED for easy identification from a distance.
 • Fast indication upon car’s in/out.
 • Red : Full, Green: Available.
TR
 • 2 renk boş alan görüntüler. (Kırmızı / Yeşil)
 • Etkili park yönlendirme.
 • uzaktan kolay tanımlama için yüksek parlak LED kullanır.
 • Araç üzerine hızlı gösterge.
 • Kırmızı: Tam, Yeşil: Mevcut.
License Plate Recognition Unit – Plaka Tanıma Birimi
 k4 ENG
 • Plate number recognition within 0.7 second.
 • Recognition rate : 97% or higher.
 • Decision of vehicle parking : Comparison presence of number plate with empty bay image.
 • Recognition technology : Parking bay dividing by 3 spaces.(individual recognition)
TR
 • 0.7 saniye içinde plaka tanıma.
 • Tanıma oranı:% 97’den fazla.
 • Araç parkı Karar: boş bölmenin görüntü ile plaka karşılaştırılması varlığı.
 • Tanıma teknolojisi: 3 boşluklarla bölünmesi Otopark bay (bireysel tanıma).
 
Video Storage Server – Video Depolama Sunucusu
 k5 ENG
 • Video file saving upon motion detection in the bay.
 • Saves video file in the memory with camera number and date/time info.
 • Video search and play function.
TR
 • Hareket algılama ile kayıt, video dosyası tasarrufu.
 • Kamera numarası ve tarih / saat bilgisi ile hafızada video dosyasını kaydeder.
 • Video arama ve çalma işlevi.
 
Parking Location Server – Otopark Yer Sunucu
k5 ENG
 • Vehicle counting, plate number data and image management,vehicle search by the plate number,
 • Indicates occupancy of each parking space with different color,
 • Able to search parking location, entry time, exit time and images by plate number.
TR
 • Araç sayma, plaka numarası veri ve görüntü yönetimi, plaka numarasına göre araç arama,
 • Farklı renkler ile her park alanı doluluk gösterimi.
 • Plaka numarasına göre park yeri, giriş zaman, çıkış zamanı ve görüntü arama özeliği.
         
Block Guide Display – Bölge Yönlendirme Ekranı
 k6 ENG
 • Displays number of vacant spaces by the block and floor with the driving direction info.
 • Indication : LED module (module size : 200mm x 200 mm)
 • Icons : Normal, Sub compact, Disabled, Woman and driving direction arrow icon
 • Input power : AC 110 – 230V
 • Communication protocol : RS-485
TR
 • Sürüş yönü bilgilendirmesi bölgesel ve noktasal olarak boş alanların sayısını görüntüler.
 • Gösterge: LED modülü (modül boyutu: 200mm x 200 mm)
 • Simgeler: Normal, Alt kompakt, Engelli, Kadın ve sürüş yönü ok simgesine
 • Giriş gücü: AC 110 – 230V
 • İletişim protokolü: RS-485
 
Entrance Display Board – Giriş Bilgilendirme Ekranı
 k7 ENG
 • Displays parking lot information at the entrance .
 • High bright LED module in 3 colors. (module size : 128 x 128mm)
 • Display : 20 characters in 2 lines.
 • Text downloadable from management computer
TR
 • Girişinde otopark bilgilerini görüntüler.
 • 3 renk. Yüksek parlak LED modülü. (modül boyutu: 128 x 128mm)
 • Ekran: 2 satır 20 karakter.
 • Yönetimi bilgisayardan indirilebilir metin.
 
Kiosk
 k8 ENG
 • Parking location search function by the plate number.
 • Guides moving direction to the parking location from the Kiosk.
 • 19″ or 24″ Wide touch LCD display.
TR
 • Plaka numarasına göre araç yeri arama fonksiyonu.
 • Kiosk üzerinden otoparkda araç park yeri gösterme.
 • 19 “veya 24″ Geniş dokunmatik LCD ekran.
 
Emergency Call Button – Acil Çağrı Butonu
 k9 ENG
 • Pressing emergency call button against emergency or accident.
 • Quick response for any accident is available. Safety reinforced.
 • Quick response for vehicle theft or damage is available.
 • Bay lamp will blink upon emergency activation, and it can be easily identified.
 • Install to the wall or pillar.
TR
 • Acil durum ya da kaza karşı acil çağrı düğmesi.
 • Herhangi bir kaza için hızlı müdahale.
 • Araç hırsızlığı veya kaza durumunda acil çağrı.
 • Acil durumda lamba yanıp söner ve kolayca tespit edilebilir.
 • Duvara ya da sütuna montaj.